• ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΑΣ
  • ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΣΚΑΦΩΝ
  • ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
  • ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΝΑΠΕΔΩΝ  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΑΛΙΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΣΑΣ
  • ΓΥΑΛΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΕΡΩΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
  • ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ